Ada stake pool HAJEK is created and managed under personal control of owner – Ing. David Hajek. As we are running other mission critical servers as a part of „family business“ and we are ADA holders and enthusiasist, it is clear decission.

There is simply personal responsibility – if you have troubles or in case you need other support, do not hesitate to contact me via email david at-sign hajek.biz.

Český ADA Stake Pool HAJEK byl vytvořen a je provozován v rámci našeho rodinného podnikání – jednak již provozujeme jako nezbytnou součást našich služeb skupinu „kritických“ serverů, druhak jsme vlastníci a Cardano fandové.

Zde je pouze osobní odpovědnost – pokud budete mít problém nebo budete potřebovat pomoc, kontaktujte mne na email adrese david zavináč hajek.biz